Pravne informacije

Ovdje možete pronaći pravne infomacije vezanu uz tvrtku Point Visible poput uvjeta korištenja, sigurnosti kod plaćanja i zaštite osobnih podataka.

Point Visible dio je DIVERSIS DIGITAL

DIVERSIS DIGITAL agencija je koja pruža usluge digitalnog marketinga za klijente iz cijeloga svijeta.

IME TVRTKE
DIVERSIS DIGITAL Ltd

SJEDIŠTE TVRTKE
Miroslava Krleže 1/2
Varaždin, HR-42000
HRVATSKA

KONTAKT INFORMACIJE
[email protected]

REGISTRACIJSKI BROJ TVRTKE
Tvrtka je registrirana na Trgovačkom sudu u Varaždinu, Hrvatska.

OIB
HR46964930112

Uvjeti korištenja

Tvrtka Diversis Digital d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu (u daljnjem tekstu Diversis Digital) izdavač je internet stranice pointvisible.com. Skup usluga koje pruža Diversis Digital na domeni pointvisible.com je provođenje financijskih transakcija, organizacija i posredovanje pri prodaji, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta.

Korištenjem internetske stranice pointvisible.com smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica pointvisible.com isključivo na njegovu odgovornost. Diversis Digital kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da Diversis Digital nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Diversis Digital ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža Diversis Digital. Također, korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje stranice pointvisible.com te za sve troškove povezane s tim. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti Diversis Digital d.o.o.

Diversis Digital zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, pa savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama. Također, Diversis Digital zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, Diversis Digital može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama pointvisible.com. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu pointvisible.com isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Korištenjem internetskih stranica pointvisible.com od strane korisnika smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih tih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Diversis Digital zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika. Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja Diversis Digital d.o.o. objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica pointvisible.com da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija. Diversis Digital zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Materijali koji se nalaze na internetskim stranicama pointvisible.com u vlasništvu su tvrke Diversis Digital te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Diversis Digital je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice pointvisible.com neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjeno je bilo kakva kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja Diversis Digital-a. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice pointvisible.com, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti Diversis Digital od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika.

Diversis Digital može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje Diversis Digital smatra neprihvatljivim. Također, Diversis Digital može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

Diversis Digital nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama pointvisible.com

Diversis Digital se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice pointvisible.com. U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Diversis Digital-a.

U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Osobama mlađim od 14. godina zabranjeno je korištenje internetske stranice pointvisible.com

Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Varaždinu i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem interneta dostupna je na ovom linku.

Registracijom korisničkog računa na internetskoj stranici pointvisible.com smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.

Sigurnost kod plaćanja

Paypal i Braintree primjenjuju najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između Paypal i Braintree sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Zaštita osobnih podataka

Diversis Digital d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje naših obveza. Diversis Digital d.o.o. informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Diversis Digital d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Diversis Digital d.o.o. je registriran u Središnjem registru evidencija zbirki osobnih podataka pri Agenciji za zaštitu osobnih podataka AZOP.

Pravila o povratu novca

Diversis Digital d.o.o. pruža personalizirane usluge koje uključuju manualni rad i zbog toga povrat uplate nakon početka rada nije moguć. Usluga se počinje obavljati najkasnije sljedeći radni dan od trenutka plaćanja. DIVERSIS DIGITAL zadržava pravo procjene je li svaki zahtjev za povratom valjan ili ne.

Usklađenost s GDPR-om

GDPR (General Data Protection Regulation) je uredba Europske unije koja sa sobom donosi značajne promjene u pravilima koja definiraju osobne podatke i kako se oni koriste.

Diversis Digital je brand name agencije za digitalni marketing u sklopu Diversis Digital d.o.o.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 10 godina od izdavanja za izdane račune), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko iznosi opći rok zastare).

Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

Na koji način štitimo vaše osobne podatke?

Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka. Oblikovali smo ih uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i troškove te u skladu s trenutnim industrijskim standardima i praksom.

Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje navedenih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera. Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti vaših osobnih podataka:

  • povjerljivost i cjelovitost: vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja
  • dostupnost: osigurat ćemo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno

Što je kolačić?

To je datoteka koju će na vaše računalo spremiti naša internetska stranica kad ste ju posjetili i obavijestiti je da ste se vi kao “već joj poznati” korisnik ponovno priključili pritom pamteći postavke. Kolačići bilježe vaše preferencije, unose ih u internetske obrasce i djeluju kao informacije o prijavljenim korisnicima.

Podaci i informacije kroz kolačiće mogu biti spremljeni samo ako nam vi to omogućite – ne možemo dobiti pristup informacijama ako nam ih vi kao korisnik niste omogućili, odnosno niste dali privolu te ne možemo pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Kolačići ne sadržavaju nikakve osobne podatke koji vas mogu identificirati. Vi uvijek možete promijeniti svoje postavke i odabrati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, odnosno hoćete li spremljene “cookiese” automatski obrisati pri zatvaranju internet preglednika i sl.

Ne želim da mi se spremaju kolačići. Kako to učiniti?

Ako ste se odlučili da ne želite da naša stranica sprema vaše kolačiće, morate posjetiti postavke svojeg web preglednika. Za informacije o postavkama kolačića odaberite internetski preglednik koji koristite i podesite opcije. Kad ste kolačiće blokirali, i dalje ćete moći pregledavati stranicu i uživati u njezinom sadržaju, no korisničko iskustvo će Vam, najvjerojatnije, biti narušeno i određene funkcije vam možda neće biti moguće. Više možete saznati posjetite li AllAboutCookies.org.

Onemogućavanje kolačića

Odaberite web-preglednik koji koristite za informacije o načinu promjene postavki kolačića.

Ako ste isključili kolačiće to može rezultirati onemogućavanjem nekih od značajki web stranice. Čak i uz onemogućene sve kolačiće, mala količina informacija i dalje će biti preuzeta iz vašeg web preglednika. Ove informacije su neophodne za osnovno funkcioniranje naše web stranice.

Koje kolačiće koristimo?

Privremeni kolačići koji se brišu nakon što zatvorite internetski preglednik.

Osim njih koristimo i trajne kolačiće – oni imaju datum isteka daleko u budućnosti, što znači da će ostati u vašem pregledniku dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Trajne kolačiće koristimo da bi bolje razumjeli vaše navike te vam na temelju toga omogućili što bolje i kvalitetnije korištenje stranice. Ne trebate se brinuti jer su vaše informacije skupljene kroz kolačiće za nas potpuno anonimne.

Imamo i kolačića treće strane kroz nekoliko vanjskih servisa koji ih spremaju ograničeno. Oni nisu postavljeni od strane naše internetske stranice, ali neki služe za neometano funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

Korištenje servisa Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije servisa Google Analytics za potrebu web analize. Prilikom vaše posjete ovoj web stranici koriste se kolačići za generiranje podataka koje Google prikuplja i obrađuje. To možete spriječiti preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika koji je dostupan na ovom linku.

Postavit će se kolačić za isključivanje koji sprječava prikupljanje vaših podataka prilikom budućih posjeta ovoj web stranici. Više informacija o obradi korisničkih podataka na usluzi Google Analytics potražite u Googleovim pravilima o privatnosti.

Tko obrađuje osobne podatke?

Ovisno o namjenama za koje obrađujemo vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

  1. Naše ovlašteno osoblje.
  2. Naši poslovni partneri od koji zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka. To su, na primjer, povjerljive tvrtke koje mogu upotrebljavati vaše osobne podatke kako bi vam pružile usluge i/ili proizvode koje ste zatražili ili dostavile marketinški materijal (pod uvjetom da ste pristali primati takvu vrstu materijala). To mogu biti i pružatelji usluga za Diversis Digital d.o.o. ili u ime tvrtke Diversis Digital d.o.o. (na primjer, vanjski pružatelji IT usluga, odvjetnička društva, kurirske službe, MailChimp, Google, Facebook) za slanje e-pošte; samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene remarketinga, adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Google Ads; identifikacijski podatak o kolačiću za namjene analiziranja u programu Google Analytics; Facebook – samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene remarketinga; adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Facebook Custom Audiences): koji nam pomažu provoditi i analizirati učinkovitost naših kampanja i promotivnih aktivnosti.
  3. Ostale treće strane mogu pristuputi vašem podacima kada to zahtijeva zakon ili je zakonski potrebno radi zaštite tvrtke; radi poštivanja zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela itd.; radi zaštita prava, imovine ili sigurnosti tvrtke i/ili njenih klijenata.

Naši poslovni partneri iz točke 2) smiju obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje naših uputa i ne smiju upotrebljavati osobne podatke za vlastiti interes. Imajte na umu, međutim, da primatelji navedeni u točkama iznad, posebice davatelji usluga koji vam mogu ponuditi proizvode i usluge kroz vlastite kanale, mogu odvojeno prikupljati vaše osobne podatke. U tom su slučaju isključivo odgovorni za njihovu kontrolu, a vaša suradnja s njima odvija se u skladu s njihovim uvjetima.

Zahtjev korisnika za uvid, brisanje ili promjenom podataka 

Ako želite uputiti zahtjev za uvid, brisanje ili promjenom podataka, to možete napraviti putem ovog obrasca. Samo otvorite link i napravite svoju kopiju dokumenta prije ispunjavanja.

Promjene uvjeta korištenja

Diversis Digital zadržava pravo promjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Za sva moguća pitanja o zaštiti privatnosti podataka, korisnici nam se u svako doba mogu obratiti putem emaila [email protected] te u bilo koje vrijeme možete zatražiti izmjenu ili brisanje Vaših podataka kontaktom na istoj email adresi.

Ovi uvjeti primjenjuju se od 29/08/2022.

Tell us about your project